Attratec No 17 Saltpasta Anis Plus

Kategori:
Saltpasta tillsatt med anis och vitamin B12

Produktbeskrivning

Lämplig för flexibelt tillhandahållande av mineraler till viltet året om och för att minska vilktskador. Med lockverkan av anis.

  • Ger vitamin B12 och kan på så vis bidra till att minska viltskador
  • Med stor lockverkan av anis
  • Innehåller högvärdiga mineraler
  • Flexibel användning i pulverform eller som pasta
  • Lämplig för allt klövvilt

Det speciella med AttraTec No 17 Salzdepot är att det tillhandahåller vitamin B12 för ditt vilt, i synnerhet vildsvin. Vildsvin får ofta för lite vitamin B12 tillfört, vilket leder till ökad bökning efter maskar och insekter, eftersom vitamin B12 tas upp från animalisk föda. AttraTec No 17 Salzdepot Anis Plus hjälper på så vis till att minska viltskador. Alla viltarter lockas av den angenäma anisdoften. AttraTec No 17 Anis Plus innehåller en blandning av högvärdiga mineraler (natrium, kalium, kalcium, magnesium), anisarom och vitamin B12. Det innehåller uteslutande komponenter av foderkvalitet. No 17 består medvetet av grovkorniga mineraler och kan därför enkelt spridas på foderplatser. Med vatten kan No 17 enkelt blandas till en pasta. Pastan kan enkelt smetas på stubbar, dödved, stockar och träd. (Varning: kan leda till barkfällning). Pastan fäster och är lättillgänglig för allt klövvilt.

Ytterligare en användningsanmärkning: Skaka AttraTec No 15 innan användning eller innan den blandas med vatten. Eftersom kornen är olika stora kan de lätt skikta sig vid t.ex. transport. Detta är ingen kvalitetsbrist utan ett fysiskt fenomen hos pulver och korn. Ta därför hänsyn till denna försiktighetsåtgärd.

Användning

Metod 1: Direkt lätt spridning över lockfoder eller foderplats, t.ex. under foderautomater. Ca 100 g Salzdepot räcker för ca 10 kvadratmeter. Upprepa varje 2-4 vecka, beroende på acceptansen vid foderplatsen.

Anmärkning: Blanda innehållet innan spridning.

Metod 2: Blanda innehållet väl, tillsätt 25 ml vatten per 100 g Salzdepot och rör om. För en hel förpackning behövs 500 ml vatten. Efter ett par minuter är saltpastan färdig att användas och kan smetas på stubbar, dödved, stockar och träd. (Varning: kan leda till barkfällning).

Produktdetaljer

Innehåll

Natrium (Na) 36,3 %

Kalium (K) 0,5 %

Kalcium (Ca) 0,8 %

Magnesium (Mg) 0,1 %

Vitamin B12 (UV stabilised premix, food quality, 1% vitamine B12) 0,1 %

Polysackarid 3,0 %

Arom 1,1 %

Sammansättning

Natriumklorid (NaCl) 92,1 %

Kaliumklorid (KCl) 1,0 %

Kalciumkarbonat, Magnesiumkarbonat (CaCO3, MgCO3) 2,5 %

Vitamin B12 (UV stabilised premix, food quality, 1% vitamine B12) 0,1 %

Polysackarid 3,0 %

Arom 1,1 %