Nordik Agony

Kategori:
Lättblåst Lockpipa för räv och andra predatorer

Produktbeskrivning

Med Nordik Agony gör du mycket naturtrogna ångestläte som attraherar räv och andra rovdjur. Med Agony kan du även imitera ljudet av kråkfågeln kaja. Nordik Agony är en mycket lättblåst lockpipa med stängt membran – som gör att du lätt kan variera tonen på  ljudet och volymen.

Instruktioner

Locka Predator Genom att bita olika hårt över munstycket varierar du tonen på  ljudet. Blås luftstötar i varierande längder och arbeta med ena handen framför ljudkammaren för ett mer livfulltläte. Agony är en lättblåst pipa, så blås inte för hårt, anpassaluftstöten tills du får ett raspigt naturtroget ljud utan att användahalsen eller att grymta samtidigt.

Locka Kaja Pressa ihop munstycket helt med tänder eller läppar och gör en kort luftstöt samtidigt som du släpper tänder eller läppar helt från munstycket.