Nordik Crying Lamb

Kategori:
Speciellt framtagen för att härma ett skadat eller stressat lamm!

Produktbeskrivning

Nordik Crying Lamb är en lättblåst lockpipa, speciellt framtaget för att härma ljudet av ett skadat eller stressat lamm på ett naturtroget sätt. Detta ljud är mycket effektivt för lockjakt på rovdjur som har specialiserat sig på får och getter.

Instruktioner
Fatta pipan med höger hand, kupa vänster hand över ljudkammaren så att det blir tätt. Ta ett djupt andetag och precis när du börjar, så öppnar du ljudkammaren
och blåser. Det ska bli ett litet och kort övertryck i pipan för att skapa B i Bääääääää ljudet.

När du övat ett tag på detta kan du försöka vibrera på utandningen för att få ett mer naturtroget ljud.
Volymen justerar du med hur hårt du blåser i pipan samt med handen framför ljudkammaren.
Öva och hör hur hårt du kan blåsa innan pipan skär sig och anpassa dig efter det!

Schema för ett lockpass

Öppna fält:
Locka intensivt i 15-20 sekunder, var tyst i två till tre minuter och fortsätt locka på detta viset i 20-30 minuter per pass.

Mindre fält samt skogsmark:
Locka intensivt i 15-20 sekunder, var tyst i fem till sex minuter och fortsätt locka på detta viset i 15-20 minuter per pass.