Nordik Moose

Kategori:
Älglur - så älgtjuren hör dig!

Produktbeskrivning

Älgkons lockläten gör du bäst själv utan lockpipa – om du inte vet hur – så se filmen Lockjakt på Älg. Men problemet är att du inte hörs så långt och hör inte älgtjuren så kan kan han ju inte komma till dig. Det är här som Nordik Moose hjälper dig att få ut ljudet på längre avstånd.

Ta hjälp av våra filmer: Lockjakt i Norden och Lockjakt på Älg – för att lära dig att locka in storoxen – en sjukt spännande jakt!