Nordik Mouse

Kategori:
Muspipa från Nordik

Produktbeskrivning

Nordik Mouse är en lockpipa med naturtroget läte för räv och andra rovdjur som har mus/sork som basföda.

Muspipan är mycket enkel att använda, blås bara in och ut i snabb takt. Du tar enkelt isär pipan och rengör den om främmande föremål är i vägen.

Du kan använda Nordik mouse ”handsfree”, dvs ha händer på vapnet och vara förberedd för snabba skott och mindre risk för att viltet ser dina rörelser.

Nordik Mouse kan användas under hela jaktsäsongen, men är speciellt effektiv för yngre rävar, som ännu inte upplevt ångestljud från hare eller fågel. Ljudet i pipan kan tyckas lågt men rävar har otroligt bra hörsel och uppfattar ljudet på långt håll under mer vindstilla dagar.

En fördel med muspip är att rävarna ofta inte kommer så försiktigt och avvaktande som vid harskrik. Inte heller så har de samma tendens att gå ner i vind utan kommer ofta mer rätt på ljudet.

Locka 20-30 sekunder, var tyst 1-2 minuter beroende på terrängen. Upprepa i under en halvtimme. Muspip kan med fördel inleda eller avsluta ett pass med harskrik eller fågelångest.