Nordik Pro Roe

Kategori:
Lättlärd lockpipa för rådjur

Produktbeskrivning

Nordik Pro Roe – lockpipa för rådjur

Nordik Pro Roe – lockpipa för att locka råbock, men även för råget och predatorer som jagar rådjur.

Lockpipan är förstämd för alla de läten som du behöver för en lyckad jakt.

Pressa ned tonbrädan med tänderna, och flytta mellan de två olika markeringarna på tonbrädan för att skapa de olika lockljuden.

Locka Råbock med hjälp av följande läten:

– Rågetens kontaktläte

Placera tänderna innanför den inre rillan på tonbrädan och pressa ned hårt, håll kvar trycket under hela proceduren, blås en kort luftstöt. Upprepa några gånger.

– Rågetens hetsläte

Placera tänderna innanför den inre rillan på tonbrädan och pressa ned hårt, håll kvar trycket under hela proceduren, blås en lång luftstöt. Upprepa några gånger.

– Rågetens ångestläte

Placera tänderna innanför den inre rillan på tonbrädan och pressa ned hårt, inled med en kort luftstöt och släpp därefter direkt och hastigt på greppet med tänderna. Upprepa några gånger.

Locka råget och predatorer med kidets ångestläte:

Placera tänderna innanför den yttre rillan på tonbrädan och pressa ned hårt, håll kvar greppet under hela proceduren, blås en lång luftstöt. Upprepa några gånger.

Lockschema:

Blanda kontakt- hets- och  ångestläten med någon minuts mellanrum i 20-30 minuter/lockpass.